Cilj ovog zajedničkog studijskog programa je da studenti, kroz saradnju sa Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Koper, Slovenija, uz dodatno učešće gostujućih profesora – vodećih svetskih naučnika, postignu vrhunske naučne kompetencije i akademske veštine iz oblasti računarskih nauka, što uključuje razvoj kreativnih sposobnosti razmatranja problema i sposobnost kritičkog mišljenja, razvijanje sposobnosti za timski rad i ovladavanje specifičnim metodama i praktičnim veštinama potrebnim za buduću karijeru. Pored toga, cilj ovog studijskog programa je i upoznavanje sa strukturom naučno-istraživačkog procesa i sticanje veština koje su neophodne za uspešnu pripremu, objavljivanje i prezentaciju rezultata naučno-istraživačkog rada prema najvišim svetskim standardima u računarskim naukama, čime će student biti osposobljen za samostalan naučno-istraživački rad. Studijski program usmerava studente ka onim oblastima računarskih nauka u kojima nastavnici na ovom studijskom programu postižu vrhunske, svetski priznate naučne rezultate, što studentima omogućuje da se na najbrži i najefikasniji način, po najvišim svetskim standardima, uključe u naučno-istraživački rad.

Cilj studijskog programa je usklađen sa osnovnim ciljevima Fakulteta – da obrazuje i osposobi kadrove koji će imati vrhunski stepen znanja što bi im omogućilo da budu konkurentni na tržištu rada i kojim bi mogli da se uključe u savremenu nauku i industriju.