Fakultet za kompjuterske nauke
Bulevar maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd

Studentska služba – osnovne studije
011/ 220 30 62
infofkn@naisbitt.edu.rs
adresa: Bulevar maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd;
Radno vreme: svakog radnog dana od 9 do 16 časova
(utorkom do 18 časova);

Studentska služba – master studije
011/220 30 23, 220 30 90
Kontakt osobe:
Marijana Zimonjić, Elena Dejanovski;
✉  mzimonjic@naisbitt.edu.rs , edejanovski@naisbitt.edu.rs
adresa: Bulevar maršala Tolbuhina 8, Beograd;
Radno vreme: svakog radnog dana od 9 do 16 časova;

Studentska služba –  doktorske studije
011/220 30 23
Kontakt osoba: Marijana Zimonjić
mzimonjic@naisbitt.edu.rs
adresa: Bulevar maršala Tolbuhina 8, Beograd;
Radno vreme:svakog radnog dana od 9 do 16 časova;

Info centar-Bulevar umetnosti 29, Beograd;
011/214 54 64, 20 92 129
Radno vreme: svakog radnog dana od 9 do 16 časova;

Info centar-Bulevar maršala Tolbuhina 8, Beograd;
011/220 30 29, 220 30 30
Radno vreme: svakog radnog dana od 9 do 16 časova

Centrala – Bulevar maršala Tolbuhina 8, Beograd;
011/220 30 00
fax: +381 11 220 30 20