Nakon višegodišnjih priprema i uspešne akreditacije, Fakultet za kompjuterske nauke na Megatrend univerzitetu počeo je sa radom 2009. godine. U okviru Fakulteta akreditovane su: osnovne akademske studije (8 semestara), master akademske studije (2 semestara) i doktorske studije (6 semestara).

Računarstvo je relativno nova disciplina, nedovoljno pokrivena stručnim kadrovima na svim nivoima. Računarski stručnjaci mnogo se traže i kod nas i u celom svetu. Trenutno dosta studenata računarstva ne završava studije jer još u toku studija prihvata primamljive ponude za zaposlenje. S druge strane, računarski smerovi i fakulteti ne mogu biti masovni, potreban je stalni rad u laboratoriji za svaki kurs od prvog semestra, pa je u bolje opremljenim institucijama broj studenata na godini praktično ograničen na stotinak. Zato je Srbiji potrebno više fakulteta za računarstvo. Megatrend univerzitet sa svojim izvanrednim, verovatno najboljim prostornim i tehničkim kapacitetima, uz vrhunske profesore, prirodno popunjava ovaj nedostatak.

Još je važnija činjenica da je Fakultet za kompjuterske nauke sa ambicioznim programom čistog računarstva formiran bez kompromisa i obaveza prema drugim oblastima. U svetu se računarstvo odavno osamostalilo u potpuno nezavisnu disciplinu, bez prevelike usmerenosti prema drugim disciplinama (matematika, elektrotehnika, mašinstvo, organizacione nauke, itd.), koje mogu učiniti studije težim.

Za razliku od ostalih oblasti gde se tek sada uvode reforme, u računarstvu već petnaestak godina postoje vrlo jasni i potpuno prihvaćeni svetski standardi. Akreditovani studijski programi Fakulteta za kompjuterske nauke u potpunosti su usaglašeni sa preporukama jedinog svetskog standarda, Computing Curricula 2001 i dodatkom CC 2005 i CC 2013 – The Overview Report, datog od strane The Joint Task Force on Computing Curricula, IEEE Computer Society, Association for Computing Machinery. Svaki kurs na Fakultetu za kompjuterske nauke, do nivoa pojedinih lekcija, u potpunosti je usaglašen i prepoznatljiv po tim svetskim standardima, tako da studenti bez ikakvih problema mogu bilo gde u svetu, bez dodatnih pitanja ili obrazloženja valorizovati svoje stečeno znanje.

Fakultet za kompjuterske nauke u potpunosti primenjuje savremene metode rada u nastavi koje su dokazane i koje se danas koriste u razvijenom svetu. To pokriva i prevazilazi sve ono o čemu se danas dosta diskutuje i tek polako uvodi u visoko obrazovanje: jednosemestralni kursevi, sistem kredita, permanentni rad i predispitne obaveze, male grupe, kvalitetni programi i profesori, stalno praćenje razvoja oblasti, itd. Među nastavnicima ovog fakulteta su i veoma poznati dugogodišnji univerzitetski profesori i naučnici sa velikim međunarodnim iskustvom.

Pravila studiranja na Fakultetu za kompjuterske nauke

Osnovni ciljevi i zadaci visokoškolske ustanove

  • Standard 1: Struktura studijskog programa
  • Standard 2: Svrha studijskog programa
  • Standard 3: Ciljevi studijskog programa