Obavezni predmeti
Izborni blok: Napredne teme 1
Izborni blok: Napredne teme 2
Studijski istraživački rad 1 infolist
Izborni blok: Napredne teme 3
Izborni blok: Napredne teme 4
Studijski istraživački rad 2 infolist
Izborni predmeti
Procesiranje digitalnih slika infolist
Interakcija čoveka i računara infolist
Metode naučno-istraživačkog rada infolist
Računarske komunikacije infolist
Soft kompjuting infolist
Teorija grafova infolist
Istraživanje podataka infolist
Napredna arhitektura računara infolist
Naučna izračunavanja infolist
Algoritmi i izračunljivost infolist