Obavezni predmeti
Izborni blok: Napredne teme 5
Studijski istraživački rad 3 infolist
Studijski istraživački rad 4 infolist
Izborni predmeti
Računarske mreže infolist
Inteligentni sistemi infolist