Fakultet za kompjuterske nauke je akreditovana nastavna i naučnoistraživačka ustanova, osnovana 2009., koja je primarno posvećena realizovanju visokokvalitetnih obrazovnih procesa. Fakultet okuplja studente iz zemlje i inostrastva, a stručnjaci obrazovani na ovoj ustanovi rade i postižu profesionalne rezultate u različitim oblastima kompjuterskih nauka.

Naša misija je razvoj stručnih i naučnih potencijala naših studenata, da bi mogli adekvatno da odgovore na profesionalne i društvene izazove budućnosti. Na Fakultetu se neguje stimulativna akademska atmosfera kritičkog promišljanja i kulturološke razmene, a nastavni procesi su usklađeni sa obrazovnim potrebama studenata, imajući u vidu aktuelni društveni kontekst, i globalne naučne i tržišne trendove.

Nastavnici

Studentski parlament

Akreditacija

Sistem kvaliteta

Informator o radu