Osnovni cilj Univerziteta „Džon Nezbit“ i Fakulteta za kompjuterske nauke jeste obrazovanje stručnjaka u različitim oblastima i difuzija savremenih znanja i tehnologija. Univerzitet se razvija u modernu, evropsku visokoškolsku ustanovu, priznatu po svojim nastavnim, naučnim i stručnim dostignućima svršenih studenata.

Savremen sistem kvaliteta primenjuje se na Univerzitetu „Džon Nezbit“ i Fakultetu za kompjuterske nauke. Fakultet za kompjuterske nauke posvećen je kontinuiranom poboljšanju svih aktivnosti, kako bi ostvario svoju misiju, efikasno postigao ciljeve postojanja i odgovorio potrebama Univerziteta i društva u celini. Sistem kvaliteta daje okvir za različite elemente i procese potrebne za postizanje navedenih ciljeva Univerziteta i Fakulteta za kompjuterske nauke.

Kvalitet nastave zasniva se na kvalitetu nastavnog i nenastavnog osoblja i savremenoj infrastrukturi. Svaki zaposleni odgovoran je za sprovođenje politike kvaliteta, a organi upravljanja Fakulteta i Univerziteta odgovorni su da obezbede razumevanje, primenu i održavanje politike kvaliteta. Sistem kvaliteta podstiče inovacije u nastavi, kao i autonomiju i odgovornost u obavljanju nastavnih i vannastavnih aktivnosti.

Da su standardi obrazovanja Fakulteta za kompjuterske nauke i Univerziteta na najvišem nivou i u skladu sa standardom ISO 9001:200, potvrđuje AQA sertifikat broj 00009024 od 24. juna 2008. godine.

Pored AQA sertifikata, u formalnom smislu sistem kvaliteta određen je dokumentima Politika kvaliteta Univerziteta „Džon Nezbit“,  Pravilnik o radu komisije za kontrolu kvaliteta, Poslovnik o kvalitetu i drugim.

Izrada završnih radova na studijama I, II i III stepena