Osnovni ciljevi ovog studijskog programa, obzirom da se radi o doktorskim studijama, su obrazovanje stručnjaka najvišeg nivoa, po svetskim standardima, sposobnih za samostalan naučno-istraživački rad i najodgovornije poslove u industriji.

Program je u potpunosti u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i takođe je urađen u skladu sa preporukama iz dokumenta Doctoral Programmes for The European Knowledge Society – Report on The EUA Doctoral Programmes Project”, koji je 2005. godine publikovala Evropska asocijacija univerziteta. Kompatibilan je sa svim pravilima EU, jer je zajednički sa akreditovanim doktorskim programom Univerziteta Primorska.

Doktorske studije traju tri godine, odnosno šest semestara, ukupno 180 ESPB. Nakon završenih doktorskih studija računarskih nauka, stiče se stručni naziv doktor nauka – računarske nauke.

(moguće je po završetku studija dobiti dve diplome, Univerziteta  „Džon Nezbit“ i Univerziteta Primorska akreditovanim u EU)

Trajanje: 6 semestara
Naziv studijskog programa: računarske nauke
Stručni naziv: doktor nauka – računarske nauke
(moguće je po završetku studija dobiti dve diplome, Univerziteta Džon Nezbit i Univerziteta Primorska akreditovanim u EU)
Broj ESPB: 180

Primorska