Obavezni predmeti
Metode naučno-istraživačkog rada infolist
Baze podataka infolist
Procesiranje digitalnih slika infolist
Studijski istraživački rad 1 infolist
Diplomski završni rad 1 infolist
Soft kompjuting infolist
Izborni predmet
Studijski istraživački rad 2 infolist
Diplomski završni rad 2 infolist
Izborni predmeti
Operaciona istraživanja infolist
Napredna sigurnost računarskih mreža infolist