Svrha studijskog programa Kompjuterske nauke na Fakultetu za kompjuterske nauke (objavljena na veb-sajtu fakulteta) jeste obrazovanje kompetentnih stručnjaka naprednog nivoa za razna zanimanja u oblasti informatike koja su tražena na tržištu, domaćem i međuna­rodnom. Ta zanimanja uključuju programere raznih vrsta, u raznim okruženjima i na raznim alatima.

Na ovom studijskom programu izbalansiran je odnos hardvera i softvera što daje studen­tima koji ga savladaju mogućnost zapošljavanja i uspešnog rada na svim ovim mestima. Dodatna je značajna prednost što studenti kroz redovnu nastavu, dobijaju neke od svetski priznatih sertifikata (ili ekvivalentno znanje, sa mogućnošću posebnog polaganja) kao što su CEH from EC-Council i MCSA SQL Server.

Uslov za upis na master studije je poznavanje stranog jezika.

Ove godine konkurs je raspisan samo za nove, jednogodišnje master studije, što znači da svi naši studenti koji žele da nastave školovanje, prvo upisuju četvrtu godinu, pa onda master studije.

Na nove, jednogodišnje master studije mogu se upisati samo studenti koji su završili odgovarajući smer odgovarajućeg četvorogodišnjeg fakulteta uz moguće diferencijalne ispite.

Prva godina

Obavezni predmeti
Metode naučno-istraživačkog rada infolist
Baze podataka infolist
Procesiranje digitalnih slika infolist
Studijski istraživački rad 1 infolist
Diplomski završni rad 1 infolist
Soft kompjuting infolist
Izborni predmet
Studijski istraživački rad 2 infolist
Diplomski završni rad 2 infolist
Izborni predmeti
Operaciona istraživanja infolist
Napredna sigurnost računarskih mreža infolist