Predmeti I godine
Uvod u računarske aplikacije infolist
Uvod u računarske sisteme infolist
Osnovi programiranja infolist
Uvod u diskretnu matematiku infolist
Engleski jezik 1 infolist
Računarske aplikacije infolist
Uvod u operativne sisteme infolist
Strukture podataka i algoritmi infolist
Diskretna matematika infolist
Engleski jezik 2 infolist
Predmeti II godine
Praktikum iz operativnih sistema infolist
Digitalna logika infolist
Objekt-orijentisano programiranje infolist
Matematička analiza infolist
Engleski jezik 3 infolist
Izborni predmet 1
             Praktikum iz računarskog hardvera infolist
             Napredne računarske aplikacije infolist
Organizacija i arhitektura računara infolist
Dizajn i analiza algoritama infolist
Verovatnoća infolist
Engleski jezik 4 infolist
Predmeti III godine
Izborni predmet 2
             Engleski 5 infolist
             Nemački 1 infolist
Mrežno računarstvo infolist
Programiranje korisničkih interfejsa infolist
Upravljanje informacijama i znanjem infolist
Izborni predmet 3
             Analitička geometrija infolist
             Praktikum iz računarskih mreža infolist
Izborni predmet 4
             Engleski 6 infolist
             Nemački 2 infolist
VLSI dizajn infolist
Platformski bazirano programiranje infolist
Izborni predmet 5
             Matematički softver infolist
             Sigurnost računarskih sistema i mreža infolist
Veštačka inteligencija infolist
Predmeti IV godine 
Teorija operativnih sistema infolist
Razvoj softvera infolist
Pisane komunikacije infolist
Izborni predmet 6
             Numeričke i algebarske metode infolist
             Simulacije i modeliranje infolist
Metodika nastave informatike infolist
Završni rad 1 infolist
Socijalna i profesionalna pitanja infolist
Paralelno i klaud programiranje infolist
Računarska grafika infolist
Govorne komunikacije infolist
Izborni predmet 7
             Ekonomija i menadžment u računarstvu infolist
             Elektronsko poslovanje infolist
Završni rad 2 infolist