Fakultet za kompjuterske nauke ima program čistog računarstva formiran bez kompromisa i obaveza prema drugim oblastima.

U našoj zemlji, ali i u svetu, potreba za kadrovima iz oblasti informatike je velika. Bez obzira na ekonomsku krizu, stručnjaci iz oblasti programiranja, operativnih sistema, računarskih mreža, baza podataka, računarske grafike i aplikativnog softvera, uvek će brzo i lako da dolaze do dobro plaćenog posla. Fakultet za kompjuterske nauke generiše upravo ovaj tip kadrova kroz jedinstven studijski program na osnovnim, master i doktorskih studijama, koji je potpuno usaglašen sa preporukama jedinog svetskog standarda iz oblasti računarstva Computing Curricula 2013 (CC2013) – IEEE Computer Society and ACM Association for Computing Machinery.

Osim jedinstvenog studijskog programa, Fakultet za kompjuterske nauke pruža najsavremenije metode rada u nastavi i vrhunske predavače iz ove oblasti. Tokom studiranja studenti imaju mogućnost da steknu više svetski priznatih IT sertifikata najpoznatijih vendora kao što su Microsoft, HP, CompTIA, Oracle, IBM. Studentima završnih godina pruža se mogućnost da u skladu sa svojim preferencijama i uspehom tokom studija obavljaju praksu u najuspešnijim domaćim i stranim kompanijama.

Zajedničke doktorske studije sa Univerzitetom „Primorska“ u Sloveniji,  akreditovanim u EU, dodeljuju dve doktorske diplome kao da su studije nezavisno završene na oba univerziteta. Među gostujućim profesorima koji aktivno rade sa našim doktorandima i dolaze u Beograd nalaze se najpoznatiji naučnici iz sveta (Kembridž, Peking, Mičigen).

informator

upis

studijski

testovi

konkurs

akreditacija

info

kontakt