Kratki pregled

Zvanje: Master informatičar
Trajanje studija: Jedna godina (2 semestra), odnosno 60 ESPB
Početak studija: Oktobar (zimski semestar)
Preduslovi za upis: Završena odgovarajuće osnovne akademske studije (najmanje 240 ESPB).
Rokovi za upis: Besplatno predupisno testiranje se održava svakog radnog dana od 9č do 16č, i subotom od 10č do 14č.

Prvi upisni rok: od 01.06 do 10.07. 2018.

Drugi upisni rok: od 21.09. do 17.10. 2018. godine.

Detaljne informacije o studijskom programu su dostupne ovde.

Opis studijskog programa

Master studije na Fakultetu za kompjuterske nauke su namenjene studentima koji se interesuju za aktuelne oblasti mašinskog učenja i informacione sigurnosti, i naučnoistraživački rad. Studenti će steći razumevanje pažljivo izabranih metoda, koncepata i tehnika iz ovih oblasti, i osposobiće se da ih praktično primenjuju, i aktivno prate naučnu literaturu.

Studijski program traje godinu dana, i uključuje pet jednosemestralnih nastavnih predmeta, studijski istraživački rad i završni master rad. Detaljnije informacije o predmetima su dostupne ovde.

Usklađenost i akreditacija

Program je usklađen sa preporukama međunarodnih stručnih organizacija (Association for Computing Machinery, IEEE Computer Society), i akreditovan od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije.

Nastavni kadar i moderni ambijent

Nastavu izvodi stručno i posvećeno nastavno osoblje, u modernom ambijentu i stimulativnoj akademskoj atmosferi.

Prijavljivanje i upis kandidata

Master akademske studije mogu upisati kandidati koji su završili odgovarajuće osnovne akademske studije, ostvarivši najmanje od 240 ESPB. Dokumenta potrebna za upis:

overena fotokopija diplome,

izvod iz matične knjige rođenih,

uverenje o položenim ispitima,

dve fotografije za indeks.

Imate pitanja?

Vaša pitanja su dobrodošla. Preporučujemo da pratite naše Fejsbuk-stranicu i Instagram-profil.

Možete nam pisati na i-mejl adresu:

fkninfo@megatrend.edu.rs,

kontaktirati nas na tel. br.:

011 / 220 30 29,

011 / 220 30 30,

011 / 220 30 62,

ili nas posetiti u prostorijama Fakulteta za kompjuterske nauke na adresi Bulevar maršala Tolbuhina 8 (bivša Ulica Goce Delčeva). Ako nam se najavite, organizovaćemo posebnu posetu za Vas.