Pozivamo Vas da popunite upitnik za potrebe međunarodnog projekta EUROSTUDENT. U okviru ovog upitnika biće…