• Žiro računi za osnovne studije: 105-2136214-80 AIK BANKA
  • Žiro računi za master i doktorske studije: 105-37019-37 AIK BANKA